phone (8 5) 2403858
email info@technoterma.lt

Mechaninių atliekų rūšiavimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo pastatai, Zabieliškių k. Kėdainių raj.

Šildymo, vėdinimo, šilumos gamybos, vandentiekio, nuotekų, technologijos, sistemų montavimo, projektavimo darbai.
main.created_at: 2015